COMPARISON OF EXPLOITATION RATES OF GIANT RED SHRIMP (ARISTAEOMORPHA FOLIACA, (RISSO, 1827)) ALONG THE MEDITERRANEAN COAST OF TURKİYE (GSA 24)


Aydın C. M., Tıraşın E. M., Ünlüoğlu A., Karakuş M.

5. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı, Trabzon, Turkey, 1 - 03 June 2022, pp.107-108

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Trabzon
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.107-108
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

COMPARISON OF EXPLOITATION RATES OF GIANT RED SHRIMP (ARISTAEOMORPHA FOLIACA, (RISSO, 1827)) ALONG THE MEDITERRANEAN COAST OF TURKEY (GSA 24)

Coşkun Menderes AYDIN1, E. Mümtaz TIRAŞIN2, Aydın ÜNLÜOĞLU2, Merve KARAKUŞ1

1 Mediterranean Fisheries Research, Production and Training Institute, Demre/AntalyaTÜRKİYE

2 Dokuz Eylül University, Institute of Marine Sciences and Technology, Balçova/İzmir/TÜRKİYE

cm_aydin@hotmail.com

This study compares the exploitation rates of female red giant shrimp (Aristaeomorpha foliacea) caught in 2017, 2021, and 2022 along the Mediterranean coast of Turkey, which also corresponds to the geographical subarea 24 (GSA 24) established by the General Fisheries Commission for the Mediterranean. Shrimp samples were collected at monthly intervals by bottom trawl throughout 2017. After that, two surveys were made in 2021 and 2022. Both were carried out during springtime with the R/V Akdeniz Araştırma 1.

The carapace length ranges of female red giant shrimp were 17.79 - 59.10 mm, 27.96 - 59.93 mm, 35.75 - 62.61 mm in 2017, 2021 and 2022, respectively. Von Bertalanffy Growth parameters were estimated from the data collected in 2017 (CL∞= 75 mm, k=0.31 year-1, t0=-0.8 year). Total mortality rates (Z) were estimated from the Length Converted Catch Curve and natural mortality rates (M) were calculated using the Prodbiom and Pauly’s methods. Total mortality rates (Z) were 1.46 year-1, 1.57 year-1, and 1.98 year-1 for the three years studied and the estimated natural mortality rate (M) was 0.464 year-1 for all three years. The exploitation rates were calculated as 0.68 year-1, 0.7 year-1, and 0.76 year-1 for 2017, 2021 and 2022, respectively. From this, it can be concluded that the exploitation rates showed an increasing trend. However, further monitoring of the red giant shrimp fishery is necessary to ensure better stock assessment and improved management recommendations.

Keywords: Giant Red Shrimp, Aristaeomorpha foliacea, Exploitation Rate, GSA 24

TÜRKİYE’NİN AKDENİZ KIYISINDA (GSA 24) KIRMIZI DEV KARİDESİN (ARİSTAEOMORPHA FOLİACEA, (RİSSO, 1827)) SÖMÜRÜ ORANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Coşkun Menderes AYDIN1, E. Mümtaz TIRAŞIN2, Aydın ÜNLÜOĞLU2, Merve KARAKUŞ1

1 Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü, Demre/AntalyaTÜRKİYE

2 Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü, Balçova/İzmir/TÜRKİYE

cm_aydin@hotmail.com

Bu çalışmada, Türkiye’nin Akdeniz kıyısında, Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu’nun 24. coğrafik alt alan (GSA 24) olarak belirlediği bölgede avanan dişi kırmızı dev karideslerin (Aristaeomorpha foliacea) 2017, 2021 ve 2022 yıllarındaki sömürü oranları karşılaştırılmıştır. Örneklemeler, R/V Akdeniz Araştırma 1 gemisi ile 2017 yılında aylık aralıklarla, 2021 ve 2022 yıllarında ise sadece ilkbahar mevsimlerinde dip trolü kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

Kırmızı dev karideslerin karapaks boy aralıkları yıllara göre sırasıyla 17,79 – 59,10 mm, 27,96 – 59,93 mm, 35,75 - 62,61 mm olarak bulunmuştur. Von Bertalanffy Büyüme parametreleri 2017’de aylık aralıklarla toplanan boy sıklık verileri kullanılarak hesaplanmıştır (CL∞ = 75 mm, K = 0,31 yıl-1, t0=-0,8 yıl). Toplam ölüm oranları (Z), dönüştürülmüş av eğrisi ile doğal ölüm oranları (M) ise Prodbiom ve Pauly kestirim yöntemleri kullanılarak bulunmuştur. Z kestirimleri çalışılan üç yıl için sırasıyla 1,46 yıl-1, 1,57 yıl-1, 1,98 yıl-1 olarak ve her üç yıl için doğal ölüm oranı ise 0,464 yıl-1 olarak bulunmuştur. Sömürü oranları yıllara göre 0,68 yıl-1, 0,70 yıl-1 ve 0,76 yıl-1 olarak hesaplanmıştır. Sömürü oranlarının, örnekleme yıllarına göre bir artış eğiliminde olduğu görülmektedir. Daha iyi stok değerlendirme ve iyileştirilmiş yönetim önerileri için kırmızı dev karides balıkçılığının izlenmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kırmızı Dev Karides, Aristaeomorpha foliacea, Sömürü Oranı, GSA 24