Multidimensional poverty of the older adults: An empirical analysis for Türkiye


Soycan S., Zanbak M.

EDUCATIONAL GERONTOLOGY, pp.1-15, 2024 (SSCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2024
  • Doi Number: 10.1080/03601277.2024.2325716
  • Journal Name: EDUCATIONAL GERONTOLOGY
  • Journal Indexes: Social Sciences Citation Index (SSCI), Scopus, Academic Search Premier, International Bibliography of Social Sciences, Abstracts in Social Gerontology, AgeLine, CINAHL, EBSCO Education Source, Education Abstracts, Educational research abstracts (ERA), ERIC (Education Resources Information Center), MLA - Modern Language Association Database, Psycinfo, Public Affairs Index
  • Page Numbers: pp.1-15
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, it is aimed to determine the poverty of the older adults in Türkiye in a multidimensional way and to propose solutions for this issue. In the analysis, which included 3 dimensions and 15 sub-indicators, it was determined that the areas where the older adults with a sample size of 8,417 experienced the most deprivation were health problems and limitations in physical activities, as well as living space with inadequate physical conditions, failure to meet the heating expenses of the house, and severe deprivation in nutrition indicators. In addition, the total deprivation numbers of older adults obtained from the Alkire-Foster method were categorized and included as a dependent variable in the ordinal logit model. In the light of the findings, when education levels are taken into account, it is found that older adults with primary school education and above are less likely to be poor than those without education. In line with the results obtained, policy recommendations have been made for the elimination of multidimensional poverty of older adults.

Bu çalışmada, Türkiye'deki yaşlı yetişkinlerin yoksulluğunun çok boyutlu bir şekilde tespit edilmesi ve bu konuda çözüm önerileri getirilmesi amaçlanmıştır. Üç boyut ve 15 alt göstergenin yer aldığı analizde, 8.417 örneklem büyüklüğüne sahip yaşlı yetişkinlerin en fazla yoksunluk yaşadıkları alanların sağlık sorunları ve fiziksel aktivitelerdeki kısıtlılıkların yanı sıra fiziksel koşulları yetersiz yaşam alanı, evin ısınma giderlerinin karşılanamaması ve beslenme göstergelerinde şiddetli yoksunluk olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca yaşlı yetişkinlerin Alkire-Foster yönteminden elde edilen toplam yoksunluk sayıları kategorize edilerek ordinal logit modeline bağımlı değişken olarak dahil edilmiştir. Bulgular ışığında, eğitim düzeyleri dikkate alındığında, ilkokul ve üzeri eğitime sahip yaşlı yetişkinlerin yoksul olma ihtimalinin eğitimi olmayanlara göre daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, yaşlı yetişkinlerin çok boyutlu yoksulluğunun ortadan kaldırılmasına yönelik politika önerilerinde bulunulmuştur.