Bilirkişi olarak keşif sonrasında tarafımdan “davacının iddiası ve davalıların savunması dikkate alınarak olayın meydana geldiği 06.02.2021 tarihinde küçük Yahya Çınar ÇIKRIKÇI ‘nın yaşı ve fiziksel kapasitesi dikkate alınarak, taş/toprak atma eylemi ile küçük Deniz SÜER ‘in gözündeki rahatsızlığın meydana gelip gelmeyeceği, davalı Emine ÇIKRIKÇI vekilinin savunması dikkate alınarak bu eylemin ağaç dalından kaynaklanıp, kaynaklanamayacağı, dosya kapsamındaki tedavi evrakları, keşif günü yapılan gözlem, duvarın yüksekliği, çocuğun yaşı dikkate alındığında mümkün olup, olmadığı hususları ile birlikte, davacının tedavi masrafları talebini de karşılar bilimsel verilerle birlikte hükme elverişli rapor


Kavukçu S.

Selçuk Asliye Hukuk mahkemesi, pp.5, İzmir, 2022

  • Publication Type: Expert Report / Expert Report
  • Publication Date: 2022
  • City: İzmir
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Dosya üzerinden ve keşif alanında yaptığım incelemelere göre, dava konusu için görüş ve kanaatim aşağıda belirtilmiştir. EK:1, EK:2, EK:3, EK:4, EK:5 ve fotoğraflar değerlendirmelerde kullanılmıştır.

 

 

Keşif günü tarafların beyanları ve duvar yüksekliği  dikkate alınarak, yapılan şema  (EK:5) ve çekilen fotoğraflar  ilişiktedir.  Davacı Deniz SÜER’in konumu ve pozisyonu, boy yüksekliği (140 cm), bulunduğu taraftaki duvar yüksekliği (135 cm), duvara olan uzaklığı (200 cm), duvarın eni 25 cm, davalı Yahya Çınar ÇIKRIKCI’nın konumu ve pozisyonu, boy yüksekliği (128 cm), bulunduğu taraftaki duvar yüksekliği (190 cm), duvara uzaklığı (300 cm) dikkate alınırsa, Yahya Çınar ÇIKRIKÇI’nın yaklaşık yumurta büyüklüğündeki bir taşı Deniz SÜER’in gözüne gelecek şekilde fırlatarak atması tıbben mümkündür. (Kanıtlayan tıbbi bilimsel kaynaklar ilişikte verilmiştir. EK: 3, EK: 4)  Atılan taşın gözde korneada perforan  yaranlama (gözün renkli kısmının delinerek yaralanması)  meydana getirmesi tıbben mümkündür.

 

Şemada taşın atılım şekli  ve izleyebileceği yol kesik çizgilerle  çizilerek gösterilmiştir. (EK:5)

Duvarın  Deniz SÜER’in bulunduğu tarafta bir ağaç kesilmiş ve kök-gövde bileşkesi görünmektedir. Bunun lokalizasyonu şemada belirtilmiştir. Ayrıca fotoğrafta  da mevcuttur. Ağaç gövdesinin çapı dikkate alındığında; ağacın kesilmeden önce, çocukların boy uzunluğundan daha yüksek olması beklenir. Davalı Emine ÇIKRIKÇI vekili Av İbrahim SOĞUTMAZ tarafından sunulan fotoğraflarda ağaç dallarının duvar ve çocukların boyunu aştığı da izlenmektedir.   Hastane raporlarında tanımlanan göz yaralanması, “bir kuvvet eşliğinde, göze hızla çarpan bir yabancı cisim” ile olabilir.  Keşif sırasında tanımlanan Deniz SÜER ‘in konumu ve pozisyonu, gözüne herhangi bir  ağaç dalının kuvvetli bir şekilde hızla çarpmasına imkan verecek nitelikte değildir. Deniz SÜER ‘in göz yaralanmasının ağaç  dalından kaynaklanması tıbben mümkün görünmemektedir.

 

Davacının tedavi masrafları talebi:

EK 26 da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi kayıtları incelendiğinde altı farklı gün içeren kayıtlar mevcuttur. Başka bir ifade ile hasta altı kez Ege Üniversitesine gittiğini kanıtlamaktadır. İlk gittiği “acil hasta” gidişi niteliğindedir.

EK 27 de Gözlük reçetesi için yapılan 480tl lık ödeme kanıtlanmaktadır.

EK 28 de bir gözlük reçetesi bulunmaktadır.

EK 2 de Kaşkaloğlu Göz Hastanesi laser myopi özel tedavi harcaması 260tl

EK 29 Ada Göz hastanesi 2X 110tl

EK 3 Ada Göz hastanesi 2X 54tl

EK 1 ilaç 200tl

EKLER de belirtilen bu  masrafların toplamı 1268tl tedavi masrafları olarak değerlendirilebilir.

 

Bakıcı, otopark, ulaşım için araç akaryakıt (benzin)  harcamalarını hastaya özel tıbbi amaçla yapılan harcamalar olarak  değerlendirmek uygun değildir.

 

Deniz SÜER’in hastalığı özel bakıcı gerektiren hastalık niteliğinde değildir. Ayrıca olay COVİD 19 salgını sırasında ortaya çıktığından, izolasyon koşulları uygulandığı sırada  evde annesinin bulunduğu dosyada beyan edildiğinden, hastalık sırasında anne bakımı yeterlidir. 

 

 

Hastanın beş kez Selçuk-Bornova,   bir kez  Selçuk-Kuşadası  transferleri için gereken refakatçı eşliğindeki  yol masrafı, devlet memurlarının tedavi yardımı ve cenaze giderleri yönetmeliğinin 25, 26 ve 27. maddeleri rehber edinilerek hesaplanabilir. 

 

Sadece bir kez Selçuk-Kuşadası Ada Göz Hastanesi ulaşımı ve  bir kez Kuşadası-Bornova Ege Üniversitesi Hastanesi ulaşımı “acil özel araç” ve refakatçı gereksinimi vardır. Bu mesafeler için istenen taksi araç fiyat listesinden yararlanılabilir.

 

Deniz SÜER ‘in %40 oranında görme engelli olduğu ve maluliyetinin yaşam boyu süreceği iddia edilmektedir. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Kliniğindeki izlemi sırasında görme oranları  değerlendirmeleri yapılmış olmasına rağmen, hastanın görme duyusu açısından kesin maluliyet  düzeyinin, göz hastalıkları uzmanı tarafından tekrar belirlenmesi gerekir.