RESİMLERLE BİR KONU: AKUT KARIN AĞRISINDA RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME BULGULARI


Sarı E. A., Sarı S., Taylan A., Başara Akın I., Altay C., Barlık F.

42. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 26 - 31 July 2023, pp.339-340

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.339-340
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

RESİMLERLE BİR KONU: AKUT KARIN AĞRISINDA RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME BULGULARI Ekrem Anıl Sarı, Serap Sarı, Abdullah Taylan, Işıl Başara Akın, Canan Altay, Funda Obuz Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Giriş-Amaç: ‘Akut karın’, klinisyenin acil bir tedavi kararı verme[1]sini gerektiren şiddetli karın ağrısı ile karakterize klinik bir durumdur. Yaşamı tehdit eden hastalıklardan iyi huylu kendi kendini sınırlayan durumlara kadar geniş bir hastalık yelpazesini içerir. Görüntüleme yöntemleri açısından US’nin iyonlaştırıcı radyasyon içermemesi ve ucuz olması avantajıdır (1,2). Amerikan Radyoloji Koleji (ACR) uy[1]gunluk kriterlerlerine göre (2018), lokalize edilemeyen karın ağrısı olan ve ateşi olan hastalar için kontrastlı BT ilk seçilmesi gereken görüntüleme yöntemidir (3). Abdominal grafi ise üriner taş ve pnö[1]moperitonyumun tanısında yararlı olmakla birlikte grafinin normal olması ileusu veya diğer patolojileri ekarte etmez (4). Bu sunumda akut karın ağrısına sebep olabilecek olgulardan bazılarını ele alıp rad[1]yolojik görüntüleme bulguları sunulmuştur. Olgular Akut apandisit: Radyolojik incelemenin amacı negatif lapara[1]tomi oranını düşürmek ve akut apandisiti perforasyon gelişmeden önce teşhis etmektir. US ve BT’nin önemli rolleri vardır, ancak BT’nin doğruluğu daha iyidir. Radyolojik görüntüleme bulguları; dıştan dışa ölçülen çapın 6 mm’den fazla olması, inflame periapendiküler yağ dokusu, apendikolit, Power Doppler’de hipervaskülarite şeklinde ta[1]riflenebilir (4) (Figür 1). Divertikülit: Radyolojik görüntüleme bulguları; divertikülosis ile birlikte segmental duvar kalınlık artışı, yağlı dokuda enflamatuar değişiklikler şeklindedir. Apse oluşumu veya perforasyon gibi diver[1]tikülit komplikasyonları en iyi BT ile dışlanabilir. Bu konuda önemli bir tuzak; kolon kanseri özellikle invaziv büyüme gösterdiğinde, des[1]moplastik reaksiyon veya inflamasyon nedeniyle benzer görüntüle[1]me özelliklerinin ortaya çıkabilmesidir (Figür

Akut Kolesistit:.US, %88 duyarlılık, %80 özgüllük ile primer görüntülemedir. Radyolojik görüntüleme bulguları intraluminal taş, kalınlaşmış kese duvarı (>3 mm), perikolesistik sıvı koleksiyonu, subserozal ödem, kese distansiyonu (>4 cm), kesede çamurdur. (6) (Figür 3). İnce Barsak Obstrüksiyonu:BT, %94 duyarlılık ve %96 öz[1]güllük ile en iyi görüntüleme yöntemidir. Radyolojik görüntüleme bulguları; barsakta çap değişikliği olması (>2.5 cm), feçes bulgusu (obstrüksiyon noktasının belirlenmesinde önemli) olarak özetlenebi[1]lir (Figür 4). Barsak İskemisi: Arteriyel ve venöz fazlarda bifazik kontrastlı BT tanıda en iyisidir. BT bulguları nonspesifik olabilmekle birlikte; barsak duvar kalınlık artışı (>3 mm), anormal bağırsak duvarı kont[1]rastlanması, barsak duvarında aşırı incelme (yaklaşmakta olan per[1]forasyon), pnömotosis intestinalis, portal ven periferinde hava gibi bulgular görülebilir (8) (Figür 5). Rüptüre Anevrizma:BT tanıda en duyarlı ve özgül yöntemdir. Radyolojik görüntüleme bulguları; periaortik yağlı dokudada kirlen[1]me, retroperitoneal hematom, IV kontrast ekstravazasyonu şeklinde özetlenebilir (9) (Figür 6). Tartışma ve Sonuç: Akut kolesistit şüphesi haricinde, BT tetkiki akut karın ağrısıyla gelen hastalarda primer görüntüleme yöntemidir. Akut kolesistit tanısında US tercih edilmekle birlikte, BT de kabul edilebilir bir alternatiftir. Radyasyon maruziyeti, BT’nin bir dezavan[1]tajıdır. Bu yüzden US ilk tanı tetkiki olarak kullanılabilir ve tanısal ol[1]mayan sonuçlarda BT tetkiki düşünülebilir. MR görüntüleme de tanı konusunda BT’ye alternatif olma potansiyeline sahip olmakla birlikte bu konuda destekleyici verilier hala yetersizdir. Anahtar kelimeler: Abdomen, Acute, Radiology Kaynaklar 1 Fryback DG, Thornbury JR. The efficacy of diagnostic imaging. Med Decis Making 1991;11:88–94. 2. Mackenzie R, Dixon AK. Measuring the effects of imaging: an evaluative framework. Clin Radiol 1995;50:513–518. 3. ACR appropriateness criteria, 2006. American College of Radiology Accessed October 15, 2008. 4. Kellow ZS, MacInnes M, Kurzencwyg D, etal. The role of abdominal radiography in the evaluation of the nontrauma emergency patient. Radiology 2008;248:887–893. 5. Ralls PW, Balfe DM, Bree RL, et al. Evaluation of acute right lower quadrant pain: American College of Radiology—ACR appropriateness criteria. Radiology 2000; 215(suppl):159 –166 6. Hirota M, Takada T, Kawarada Y, et al. Diagnostic criteria and severity assessment of acute cholecystitis: Tokyo guidelines. J Hepatobiliary Pancreat Surg 2007; 14:78–82. 7. Lazarus DE, Slywotsky C, Bennett GL, Megibow AJ, Macari M. Frequency and relevance of the “small-bowel feces” sign on CT in patients with small-bowel obstruction. AJR Am J Roentgenol 2004; 183:1361–1366. 8. Herbert GS, Steele SR. Acute and chronic mesenteric ischemia. Surg Clin North Am2007;87:1115–1134. 9. Abdominal Aortic Aneurysm; by Walter Tan, MD, MS; Chief Editor: Eugene C Lin, MD