Spinal Epidural Abse; Olgu Sunumu


Akansu İ., Badem M., Ören N., Uğur Baysal S., Karabekir H. S., Belet N., ...More

21. Pediatri ve Pediatri Hemşireliği Günleri, İzmir, Turkey, 29 February 2020, pp.68

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.68
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

P-12 SPİNAL EPİDURAL ABSE: OLGU SUNUMU İLKNUR KARYAĞDI1 , MERYEM BADEM1 , NUSRET ÖREN1 , SERPİL UĞUR BAYSAL2 , HAMİT SELİM KARABEKİR3 , NURŞEN BELET4 , ERHAN BAYRAM5 , 1 , 1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları AD, 2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Sosyal Pediatri BD, 3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Ve Sinir Cerrahisi AD, 4Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon BD, 5Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nörolojisi BD, GİRİŞ:Medulla spinalisin enfeksiyonları risk etkeni bulunmayan çocuklarda son derece ender görülen, ancak hayatı tehdit eden acil bir durumdur. Epidural ya da subdural alanlarda yerel yayılımın sonucunda Genellikle epidural boşlukta piyojenik enfeksiyon gelişir. En sık etken, Staph. aureus’tur. Olguların bir kısmında kaynak bulunamamaktadır. Diyabet, spinal anomaliler, spinal bölgeye dövme, akupunktur uygulanması risk etkenleri arasında sayılmaktadır. Son 20 yılda, İngilizce yayımlanmış tıp literatüründe 31 olgu bildirilmiştir. Spinal epidural boşlukta enfeksiyon geliştiği zaman spinal kord basısına neden olabilir ve cerrahi girişim gerektiren acil bir durum ortaya çıkar. Erken tanı ve cerrahi drenajı da içeren tedavi ile genellikle tam bir iyileşme sağlanır. Girişim süresi hastanın yaşı, önceki nörolojik durumu ve diyabet prognozu etkiler(1-4). Bu bildiride, yüksek ateş, sırtta ve bacaklarda ağrı ve yürüyememe nedeniyle başvuran,fizik muayene ve spinal MR incelemesi sonucunda Spinal Epidural Abse(SEA) tanısı koyduğumuz biradolesan olgu sunulmaktadır. OLGU: On iki yaşında erkek çocuk yüksek ateş, sırtta ağrı, yürüyememe nedeni ile acil servise başvurdu. Fizik muayenede ense sertliği, alt ekstremitelerin proksimalinde belirgin kas gücü kaybı mevcuttu. Patellar derin tendon refleksleri ve karın cildi refleksi alınamadı. Babinski iki yanlı pozitifti. Akut faz reaktanları pozitif bulundu. Spinal MR görüntülemede T2- T10 vertebralar arasında yerleşimli posterior epidural mesafede segmental lezyon ve bu bölgede spinal kanalda daralma belirlendi. Spinalepidural abse (SEA)düşünülen olguya cerrahi girişim yapılarak abse boşaltıldı. Olası viral ve bakteriyel etkenler araştırıldı. Başlangıçta, antibiyotiklerle tedavi başlanmış olan olguda üreme olmadı. Postoperatif izlemde de iv antibiyotiklerle tedavi, fizyoterapi uygulandı; alt ekstremite kas gücü giderek düzeldi. Kontrol MR’da spinal korda bası bulgusu saptanmadı. Sekelsiz taburcu edildi. SONUÇ:Nörolojik bulgu belirlenen SEA olgularında antibiyotiklerle birlikte cerrahi girişim en uygun tedavidir. Nörolojik bulgu belirlenmediğinde yalnız antibiyotiklerle tedavi edilebilirse de tıbbi ve cerrahi dalların yakın işbirliği içinde tedavi sürdürülmeli, olguların nörolojik durumu yakından izlenmelidir. Kaynaklar 1. Sandler AL, et al. Childs Nerv Syst 2013; 29:105–17. 2. Suppiah S, et al. World Neurosurg 2016;93:20-8. 3. Sinatra PM, et al. 2017;37(1):e58-e61. 4. Houston R, et al. World Neurosurg 2019;126:453-60. ANAHTAR KELİMELER: Adolesan, spinal epidural abse, spinal kord