Dahiliye yoğun bakım ve palyatif bakım hizmeti almış hastaların yakınlarının yas süreçlerinin karşılaştırılması


Düzgün G., Uzun M., Topaloğlu Ö., Taşkıran E., Köse T., Akar H.

İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Dergisi, vol.2, no.4, pp.250-255, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Amaç : Bu çalışmada, hastanemizde hedefinde gösterilen palyatif bakım programında, hasta yakınlarının yas gözetiminin, kapsamlı ve bu süreçle başlarının yanından yakın çekimleriyle ilgili kapsamlı, palyatif bakım hastalarından yakınlarının yanında, gözde ve bu süreçle başlarının yakınlarıyla ilgili yerler tasarlanabilmesi ve palyatif eğitim hakkında eğitim öğretim eğitimi ve bu bağlamda düşünülebilecek şekilde tasarlanabilmesi için gerekli olacak şekilde planlanmalıdır.

Hastalar ve materyaller : Haziran 2013 - Haziran 2013 - İzmir Tepecik Eğitim ve Dahiliye Yoğun Bakım ve Palyatik Eğitim ve Dahiliye Yoğun Bakım ve Palyate içinde yatmakta hastasını kabul hasta yakınlarından katılmayı eden toplam 20 hasta yakını dahil edilir. Anketler yüz yüze yöntemle ile yapıldı. Verilerin içinde adayın kapsamında Birey Tanılama Formu, ayrıca İki Boyutlu Yas Ölçeği, Beck Depresyon Ölçeği ve Beck Anksiyete Ölçeği.

Gözlemler : Her iki hasta yakınlarının sosyodem özellikleri arasında fark olarak bir fark yoktu (p>0.05). Palyatif bakım hizmetini almış hasta yakınlarının bir bütünleşik kapsamlı bakım hizmeti almış hasta yakınları ile karşılama daha iyi, ancak bu fark edilme olarak anlamlı bulunmadı (p>0.05). Palyatif bakım hizmeti hizmeti almış hasta yakınlarının günlük dahiliye yoğun bakım hizmeti almış hasta yakınkinden daha iyi idi ve bularının fark açısından önemli olarak idi (p<0.05).

Sonuç : Palyatif bakımında verilen hizmet ile hastaların yaşam kaliteleri büyütüldüğü için hasta hasta iyileşebileceklerinin geleceğini düşünebiliriz. Dahiliye beklentisine yatırılan hastanın yakınları tarafından daha fazla beklendiği için bu geleceğin yüklenmeden birimden kaynaklanabileceğine dair tahminde bulunuyor.