Göstergebilim ve Opera -The Handmaid's Tale


Aktuğ E.

11. ULUSLARARASI HİSARLI AHMET SEMPOZYUMU, Kütahya, Turkey, 3 - 06 June 2021, pp.199-209

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kütahya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.199-209
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

20. yüzyıl ve günmüz operaları çounlukla mzik, libretto, teatral ve sinematik unsurlar, objeler, ışık, mim, dans gibi çoklu ortam ierirler. Bu tr operalardaki oklu ve deiken faktrler, zaman zaman izleyiciyle sanat rnü arasındaki iletişim srecini karmaşıklaştırmakla birlikte, izleyiciye eseri farklı bakış açılarıyla yorumlama olanağı sunar. Eserlerdeki bileşik yklemeyle oluturulan metaforlar ve semboller, hikyeyi çok katmanlı bir forma dnüştrr. Dönem operalarına bakıldığında sözedilen birok unsurun, eser içinde farklı zamanlarda belirginletiini grmek mmkndr. Gnmüz opera incelemelerinde ilk sırayı alan gstergebilim, eserlerin, tekst, sahne, karakter, iletiim yntemleri, ykleme, tonlama bağlamında çözümlenmesini içerir. Opera eserleri, yaratıldıkları dönemin kltrel, siyasi, sanatsal, toplumsal özelliklerini net bir ifadeyle ortaya koyarak, kullanılan kodlar ve sembollerle bu sreleri izleyicilerin farklı boyutlarda algılamasına olanak sağlar. Söz konusu sanat dalı müzikal sembolizm, melodi, armoni, ritim, ton, yapı, nüans gibi iitsel kodlar haricinde, dekor, kostm, makyaj, mim gibi görsel kodları da içerir. Bu çalışmada, The Handmaid’s Tale (Damızlık Kızın Öyküsü) başlığı altında yaratılmış iki farklı opera göstergebilimsel bakış açısıyla ele alınacaktır.