Ceza Sosyolojisi


Çalışkan A. (Editor)

Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2023

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2023
  • Publisher: Seçkin Yayıncılık
  • City: Ankara
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

"Ceza Sosyolojisi" başlığını taşıyan kitap, başlıca beş tematik bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde kavramsal ve kuramsal açıdan ceza ve adaletin nasıl tanımlandığı, ikinci bölümde kurumsal yapı ve sosyal değişme bağlamında ceza ve cezanın suçun önlenmesindeki etkinliği, üçüncü bölümde suçun ceza yoluyla önlenmesi konusunda önem arz eden cinsiyet, yaş ve ceza bölümü, dördüncü bölümde tarihsel ve toplumsal çerçevede Türkiye'de ceza konusu, beşinci bölümde ise medya ve edebiyatta ceza konuları işlenmiştir.
Kitapta yer alan bölümler; "Özgürlük, Güvenlik ve Ceza", "Ceza Sosyolojisinde Temel Kavramlar", "Cezaya İlişkin Sosyolojik Yaklaşımlar", "Kapatma Kurumu Olarak Hapishanelerin Dönüşümü" , "Ceza ve Siyaset", "Cezaevlerinde Emeğin Görünümü ve Çalışma Hayatı", "Cezaevleri Dışında Beklemek: Mahkûm Aileleri", "Ceza Evleri ve Sağlık", "Cezaevleri ve Çocuk", "Cezaevinde Erkek Hükümlüler", "Cezaevinde Kadın Hükümlüler", "Kesişimsel Dezavantajlılık: Yaşlılık ve Hükümlülük", "Cumhuriyet Öncesinde Ceza", "Cumhuriyetin İlanından Günümüze Ceza", "Medya ve İletişim Araçlarında Ceza ve Ceza Kurumları", "Bir Cezaevi Edebiyatı Sosyolojisi Denemesi" başlıklarından oluşmaktadır.