PRİMER İNTRASEREBRAL KANAMALI HASTALARDA İNTERLÖKİN-6 ’xxNIN FİZYOPATOLOJİDEKİ YERİ VE ÖNEMİ


KÖSE Ş., DÖNER A., GEDİZLİOĞLU M.

TÜRK SEREBROVASKÜLER HASTALIKLAR DERGİSİ, 2003 (Peer-Reviewed Journal)