Enterokoklarda aminoglikozid ve vankomisin direncinin araştırılması


Yüce A., ÖZKÜTÜK A. A., GÜLAY Z., Yuluğ N.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2000 (Peer-Reviewed Journal)