BIR ÜNIVERSITE HASTANESINDE ÇOCUK HASTALIKLARI ACIL SERVISINDEN İSTENEN KULAK BURUN BOĞAZ KONSÜLTASYONLARININ ANALİZİ


Özses A., Öncül E. C., Duman M., Erdağ T. K.

42. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 3 - 07 November 2021, pp.47

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Girne
  • Country: Cyprus (Kktc)
  • Page Numbers: pp.47
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

AMAÇ: Bu çalışma ile çocuk hastalıkları acil servisinden yapılan kulak burun ve boğaz (KBB) hastalıkları konsültasyonlarının profilinin çıkarılması, böylece hem KBB, hem çocuk hastalıkları branşlarında çocuk acil KBB konsültasyonlarının yönetimi ve eğitimi konularına ışık tutulması amaçlandı. GEREÇ VE YÖNTEM: Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi KBB Hastalıkları Anabilim Dalına 1 Ocak 2016-31 Aralık 2016 tarihleri arasında Çocuk acil servisi tarafından danışılan 18 yaşından küçük, 867 hastanın verileri geriye dönük olarak incelendi. Hastalar yaş, cinsiyet, başvuru nedeni, tedavi yöntemi, yatış gerekliliği, cerrahi veya medikal tedavi yöntemleri açısından değerlendirildi.

BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen hastaların 491’i erkek (%56.6), 376’sı kız (%43.4) olup yaş ortalaması 6.04 ± 4.64 iken yaş ortancası ise 5 (15 günlük-18 yaş) idi. Hastaların tanıları incelendiğinde 318 hastanın (%36.67) kulak, 282 hastanın (%32.52) burun ve 267 hastanın (%30.79) boğaz ve baş boyun ile ilişkili olduğu görüldü. Genel etiyolojiler incelendiğinde; yabancı cismin 302 (%34.83), enfeksiyonun 187 (%21.56) ve travmanın ise 149 (%17.18) başlıca başvuru nedenleri olduğu saptandı. Tüm hastalar içerisinde tetkik ve tedavi amacı ile yatırılan 37 (%4.26) hasta mevcut olup bunlardan beşine (%0.57) genel anestezi altında cerrahi işlem uygulandı.

SONUÇ: Çocuk hastalarda kulak burun ve boğaz acil hastalıkları pratiğinde etiyoloji çoğunlukla benign olup yabancı cisim ve enfeksiyon ilişkili hastalıklar çoğunluğu oluşturmaktadır. Bu hastaların yönetimi çoğunlukla ayaktan yapılmakta olup cerrahi ve/veya yatırılarak tedavi gerektiren durumların daha nadir olduğu izlenmektedir. Çoğunlukla benign olan bu nedenlerin yüksek mortalite ve morbiditeye yol açma potansiyeli değerlendirildiğinde erken müdahalenin önemi ortaya çıkmaktadır. Anahtar Kelimeler: Çocuk, acil, kulak burun boğaz, epidemiyoloji, yabancı cisim, enfeksiyon