Mikrodalga ön işleminden geçirilmiş atık kuru incirin Biyohidrojen üretimi için değerlendirilmesi


Özmıhçı S., Hacıoğlu İ.

PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES-PAMUKKALE UNIVERSITESI MUHENDISLIK BILIMLERI DERGISI, vol.00, no.00, 2023 (ESCI)

Abstract

Çalışmada; atık kuru incirde mikrodalga ön işlemi (250-800W) uygulanarak aflotoksin giderimi ve en yüksek çözünmüş şeker eldesi için en iyi koşulları saptanmıştır. Aflatoksini giderilmiş atık kuru incirlerin biyohidrojen üretim performansları farklı substrat (11.8-118 g/L) ve farklı organizma konsantrasyonları (0.5-2.5 g/L) denenerek test edilmiştir. Mikrodalga işlemi sonucunda 100 g/L atık kuru incirden en yüksek çözünmüş şeker konsantrasyonunu (89.7 g/L) veren dalga boyu 400 W ve muamele süresi 10 dk. olarak bulunmuştur. Bu koşullarda %46.2 şeker hidrolizlenmesi ve %77.8 aflatoksin giderimi sağlanmıştır. En yüksek kümülatif hidrojen gazı hacmi, hidrojen gazı üretim verimi, hidrojen gazı üretim hızı; 59 g/L başlangıç substrat konsantrasyonunda sırasıyla, 161.9 mL, 207.5 mL H2/g toplam şeker, 1.75 mL/saat olarak bulunmuştur. Farklı substrat konsantrasyonlarının kullanıldığı deneylerde üretilen organik asitlerden, laktik asidin yüksek miktarlarda üretiliyor olmasına rağmen, bazı deneylerde bütrik aside dönüştüğü gözlemlenmiştir. Bu da biyohidrojen gazı üretimlerinde artış sağlamıştır. Organizma miktarı değişim deneylerinde şekerin tüm deney ortamlarında tüketildiği gözlenmiş ve başarılı bir şekilde hidrojen gazı üretimi gerçekleşmiştir. Yoğunluklu olarak bütrik asit üretilen deney ortamlarında en yüksek hidrojen gazı üretim verimi 1 g/L organizma içeren deney ortamında 124.28 mL H2/g toplam şeker olarak elde edilmiştir. Organizma konsantrasyonu arttıkça spesifik hidrojen üretim hızında (SHÜH) düşüş gözlenmiştir. En yüksek SHÜH, 0.5 g/L organizma içeren fermentasyon ortamında 3.83 mL H2/g biyokütle saat olarak bulunmuştur..