BATIKENT METRO ZEMİN DEFORMASYONUNUN SAR GÖRÜNTÜLERİYLE TESPİT EDİLMESİ


Creative Commons License

YAŞAR H., ERONAT A. H., Özbakır İ.

Premium E-Journal of Social Sciences, vol.6, no.25, pp.512-519, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmada radar görüntülerinin artması ve geliştirilen interferometri yöntemleri ile zemin deformasyonlarının hızlı ve düşük bir maliyetle ölçülebilme imkânı sunduğunu göstermek amaçlanıştır. Bu amaç doğrultusunda yöntem olarak sürekli saçılım interferometri (PSI) kullanılmıştır. Pilot bölge olarak Ankara MESA (Batıkent) seçilmiştir. Çalışma Sentinel-1 görüntüleri, hem yükselen hem de alçalan yönelimde olmak üzere iki tip görüntü kullanılmıştır. Ayrıca Ankara raylı sistemler ağının gelişim süreci göz önüne alınarak 2015-2016 ve 2016-2022 olarak iki farklı periyodda interferometri çalışması yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar birbirleriyle kıyaslanmıştır. Deformasyon tespit edilen alanlarda in-situ çalışması yapılmıştır. Edinilen bulgulara göre sürekli saçılım interferometri çalışması zemin deformasyonunun tespit edilmesinde önemli bir yöntem olduğu sonucu çıkarılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ankara, Batıkent, metro, deformasyon, uzaktan algılama.