Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri (BÖTE) öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Algılarının İncelenmesine Yönelik Ölçek Geliştirilmesi


Creative Commons License

BARAN B., Kaptanoğlu Ş. N., SİYEZ D. M.

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.14, no.1, pp.137-150, 2018 (Peer-Reviewed Journal)