Tavşanlarda Hidroflorik Asit ile Oluşturulan Yanık Sonrası, DMSO ve İndometazinin Korneal Mast Hücreleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması


GÜNEY SARUHAN B., AKBALIK M. E., TOPALOĞLU U., SAĞSÖZ H., KETANİ M. A., ALTAN S., ...More

Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.10, no.2, pp.130-137, 2017 (Peer-Reviewed Journal)