Bir İslam Hukuku Müessesesi Olan Hidane Hakkının ve Osmanlı Aile Hukukunda Uygulanışının İzmir Şer iyye Sicillerinde Yer Alan Bir Karar Örneği Üzerinden İncelenmesi


KARAKOÇ İ.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.19, no.3, pp.151-206, 2015 (Peer-Reviewed Journal)