19. Yüzyıldan Günümüze İzmir’in Morfolojisindeki Değişimde Tarihi Dokuların Yeri


Akyüz Levi E. E., Genç U. D.

II. Kentsel Morfoloji Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 31 October - 02 November 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Günümüzün bilgilerine göre, 8500 yıllık köklü geçmişe sahip olan İzmir kenti, çok önemli bir stratejik ve jeopolitik konuma sahiptir. Bu durum kentin her zaman büyük bir şehir olarak varolmasına olanak sağlamıştır. Tarihsel süreçte pekçok uygarlığa mekân olmuş olan kent,“çok katmanlı ve çok kültürlü” yapıya sahip olması ile de özellikli bir önem taşır. Çalışmanın amacı, İzmir’in tarihsel süreçte kentsel morfolojisini etkileyen ve kent için kırılma noktası oluşturan gelişim/değişimleri irdeleyerek tarihi dokular açısından gelecek projeksiyonunu tartışmaktır. Bu bağlamda çalışmada 19. yüzyıldan günümüze kırılma noktaları ele alınmaktadır. Kent kimliğinde çok önemli bir yer tutan “kıyı” ve “tarih” bağlamında konu araştırılmaktadır. Kentin tarihsel süreçteki değişimi haritalar, seyahatnameler, yazılı ve görsel arşiv belgeleri ışığında irdelenerek yorumlanmaktadır.