The Effects of Digital and Mother-Friendly Hospitals on Health Professionals, Mother and Baby Health: A Public Hospital Example


Kahraman G., Yağcan H., Sezer H.

4. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Öğrenci Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 28 April 2023, vol.1, no.1, pp.15

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.15
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Abstract For effective delivery of health services, collecting data on field in database and make it accessible to health personnel is important. Digital hospital application is a step to provide quality health services and prevent malpractices and treatment complications. “Mother-Friendly Hospital Program” was initiated in order to increase quality and safety of maternal and child health care services. To examine effects of digital and mother-friendly hospitals on health workers, mother and baby health is aimed in this descriptive, cross-sectional and retrospective study. After obtaining permissions from a digital and mother-friendly Tire State Hospital, patient records of postpartum women between 2021-2022 years were examined. No obstetric trauma was detected in 492 uninstrumented and 17 instrumented vaginal deliveries. 87.6% of the healthcare professionals used safe birth control list, 96.9% of mothers made skin-to-skin contact with their babies in the first hour after birth, all the babies were discharged with breast milk only, and primary cesarean rate of 14.9% was occurred due to 4.17% non-progressed labor and 2.85% multiple pregnancy. Using information management system in hospitals, healthcare professionals can access patient information easily, take care of patients treatment processes without wasting time and get rid of dealing with paper. There are "decision support systems" give warnings over system when necessary. The “five rules of thumb” for breast milk management and blood sample processing are monitored and recorded on system. Digital systems and mother-friendly hospital program in health services increase both quality of care services, safety of care provided and health personnel and patient satisfaction.

Öz- Sağlık hizmetlerinin etkili bir şekilde sunumu için alana ilişkin verilerin veri tabanında toplanması sağlık

personelinin erişimine sunulması önemlidir. Dijital hastane uygulaması sağlık hizmetlerinin kaliteli sunulabilmesi,

malpraktislerin ve tedavi komplikasyonlarının önlenebilmesi için geliştirilen bir adımdır. Ayrıca ülkemizde ana çocuk

sağlığı bakım hizmetlerinin kalitesini ve güvenlğini artırmak amacıyla “Anne Dostu Hastane Programı” başlatılmıştır.

Bu çalışmada dijital ve anne dostu hastanelerin sağlık çalışanları ile anne ve bebek sağlığına etkilerinin incelenmesi

amaçlanmıştır. Araştırma tanımlayıcı, kesitsel ve retrospektif tiptedir. Dijital ve Anne Dostu Hastane olan Tire Devlet

Hastanesi’nden gerekli izinler alındıktan sonra, 2021-2022 yılları arasında doğum hizmeti alan kadınların hasta

kayıtları incelenmiştir. Enstrümansız 492 ve enstrümanlı 17 vajinal doğumda hiç obstetrik travma saptanmamıştır.

Sağlık çalışanlarının %87.6’sının güvenli doğum kontrol listesi kullanıldığı, annelerin %96.9’unun doğumdan sonraki

ilk 1 saat içinde bebekleri ile ten tene temas kurduğu, bebeklerin %100’ünün sadece anne sütü ile emzirilerek taburcu

edildiği ve %14.9 primer sezaryen oranın %4.17 ilerlemeyen eylem ve %2.85’i çoğul gebelik nedeniyle gerçekleştiği

saptanmıştır. Hastanelerde kullanılan hasta bilgi yönetim sistemiyle sağlık profesyonelleri hasta bilgilerine daha rahat

ulaşır, zaman kaybı yaşamadan hastaların tedavi süreçlerini bir bütün olarak ele alarak kâğıt üzerinde işlem

yapmaktan kurtulur. Gerekli durumlarda sistem üzerinden uyarılar veren “karar destek sistemleri” bulunur. Anne sütü

yönetimi ve kan numunesi işlemi için “beş doğru kuralı” (doğru zaman, hasta, doz, uygulama yolu, kan ürünü/ anne

sütü) sistem üzerinden izlenerek kaydedilir. Sağlık hizmetlerinde dijital hastane yönetim sistemleri ve anne dostu

hastane programı hem bakım hizmetlerinde kaliteyi, verilen bakımın ve sağlık personelinin güvenliğini hem de hasta

memnuniyetini arttırmaktadır.