Apertura Piriformis ve Choana Çapları: Sefalometrik Anatomik Bir Çalışma


Creative Commons License

Aksu F., Göçmen Mas N. N., Kahveci O. K., Çırpan S., Karabekir H. S.

15.Ulusal Anatomi Kongresi, Samsun, Turkey, 5 - 08 September 2013, pp.52

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Samsun
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.52
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

AMAC: Fizyolojik nasal solunum için apertura piriformis (AP) ile koana çapi ve uzunluğu önemlidir. Bu çalışmada Bati Anadolu insanındaki apertura piriformis ve koana caplarini ve maxiller bölgenin sefalometrik morfometrik özelliklerini ortaya koymaya çaliştik.


GEREÇ VE YÖNTEM: Bu çalışmada Dokuz Eylül Üniversitesi Tip Fakültesi Anatomi Anabilim Dali'na ait 101 adet mandibulası olmayan kuru kafatası kullanıldı. Kullanılan kemiklerin irk, yaş ve cinsiyet özellikleri bilinmiyordu. Morfometrik ölçümler 0.1 mm'ye duyarlı kumpasla (Mitutoyo, Japan) tek kişi tarafından sağ ve sol olmak üzere iki taraflı yapıldı. Çalışmada hava yolu uzunluğu (HU), üst ön yüz yüksekliği (UAFH), üst damak genişliği (ÜDG), koana genişliği ve yüksekliği (KG ve KY), apertura piriformis genişliği ve yüksekliği (APG ve APY) ölçüldü. Sonuçlar SPSS 15.0 programı kullanılarak değerlendirildi. Ölçülen uzunluklar için ortalamalar alındi ve sağ ile sol ölçümlerin ortalamaları karşilaştırıldı.

 

BULGULAR: HU 49.01+3.11 mm, UAFH 50.98+3.57 mm, ÜDG 56.37+4.85 mm. APG 23.24±2.00 mm ve APY 33.03+4.36 mm; KG sağ ve sol taraflarda 13.09+1.56 mm ve 13.33 ±1.36 mm; KY ise sirasiyla 24.45t 2.61 mm ve 23.77 +2.42 mm olarak ölçüldü.

 

SONUÇ: Klinik olarak, özellikle trafik ve spor kazalarindan sonra nazal pasaj kemik yapilarınin kırılmasiyla hızlı bir şekilde cerrahi tedavi gerekmekte ve AP'nin preoperatif invivo ölçümleri bu anlamda önemli sayilmaktadir. Düzeltici rinoplasti operasyonlarinda osteotomi yaparken apertura piriformis ile ilgili olarak oldukça hassas anatomik bilgiye gerek duyuldugu bilinmektedir. Bu çalismanin cerrahi ve antropolojik anatomik bilgiye katki saglayacagi inancindayiz.

 

Anahtar Kelimeler: Apertura piriformis, koana, sefalometri, morfometri