Türk Runik Harfli Uygur Yazıtlarının İçeriği ve Üzerindeki Çalışmalar


Creative Commons License

Aydın E.

Dede Korkut Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, vol.7, no.15, pp.1-22, 2018 (Peer-Reviewed Journal)