Intensive care nurse’s and other unit nurse’s attitude towards euthanasia


Tepehan Eraslan S., Özkara E., Yavuz M. F.

Adli Tıp Dergisi, vol.25, no.2, pp.115-124, 2011 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 25 Issue: 2
  • Publication Date: 2011
  • Journal Name: Adli Tıp Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.115-124
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

OBJECTIVE: In this research it was aimed to prove that to be working as a nurse in intensive care units affects the experiences, expectations and approaches of them to euthanasia. METHODS: Our data which was obtained by a questionnaire, was done with 206 nurses working in Istanbul&#8217;s Hospital was evaluated with the SPSS 12.0 programme. p<0.05 was taken as the level of significance. RESULTS: 52.9% of the nurses were not against to the euthanasia, 43.3% to 59.6% of the nurses pointed out that they believed euthanasia was performed secretly although it is illegal in our country.Generally intensive care unit nurses opinions about euthanasia and patient rights issue are different another nurses. CONCLUSION: Aspects of the the nurses who are generally taking care of the patients at terminal phase in intensive care units is going to contribute to the discussion and our data about &#8220;euthanasia&#8221; and &#8220;patient&#8217;s rights&#8221;.
AMAÇ: Bu araştırma, yoğun bakım koşullarında çalışıyor olmanın, hemşirelerin ötanazi ile ilgili deneyim, beklenti ve yaklaşımlarını ne düzeyde etkilediğini ortaya koymak amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.YÖNTEMLER: Anket çalışmamızda İstanbul’daki hastanelerde görev yapan 206 hemşireden elde edilen veriler SPSS 12.0 programı ile değerlendirilmiştir. Anlamlılık düzeyi olarak p<0.05 kabul edilmiştir. BULGULAR: Çalışmamıza katılan hemşirelerin %52.9’u, ötanaziye karşı olmadıklarını ve %43.3 - %59.6’sı da, ötanazinin yasak olmasına rağmen ülkemizde gizlice uygulandığına inandıklarını belirtmişlerdir.Yoğun bakımda genellikle terminal dönemdeki hastalarla ilgilenen hemşirelerin, “ötanazi” ve “hasta hakları” konusundaki görüşleri genel olarak diğer alanlarda çalışan hemşirelerden farklıdır.SONUÇ: Hemşirelerin bu konudaki verilerinin ortaya konması bilimsel tartışmalara ve ülkemiz verilerine önemli katkılar sağlayacaktır.