Diyabetik hastalarda yapılan açık kalp ameliyatlarında pulsatil ve nonpulsatil dolaşımın İnsülin-GluKOZ METABOLİZMASI ÜZERİNE OLAN ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI


SİLİSTRELİ E. E., KARAÇELİK M., BÜYÜKGEBİZ A., AY N., ÖZMEN Ö., HAZAN E., ...More

Turk Gogus Kalp Damar Cerrahisi Dergisi-Turkish Journal Of Thoracic And Cardiovascular Surgery, no.7, pp.11-16, 1999 (Peer-Reviewed Journal)