Lise Öğrencilerinde Sigara Alkol ve Esrar Kullanımını Yordayıcı BirDeğişken Olarak Mükemmeliyetçilik


UZ BAŞ A., SİYEZ D. M.

Yeni Symposium Psikiyatri,Nöroloji ve Davranış Bilimleri Dergisi, vol.48, no.4, pp.256-263, 2010 (Scopus)