COVID-19 Pandemi Sürecinde Yalnızlık ve Psikolojik Dayanıklılık: Bir Kamu Üniversitesi Öğrencileri Örneklemi


Çetin C., Anuk Ö.

Avrupa Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), vol.7, no.5, pp.170-189, 2020 (Peer-Reviewed Journal)