HİPOKALEMİ İLE PREZENTE OLAN NORMOTANSİF BİR PRİMER HİPERALDOSTERONİZM VAKASI


Creative Commons License

Ernur D., Korkmaz U. B., Üzüm Y., Avcı Korkmaz A., Yılmaz M., Yüksel Karslı T., ...More

38. TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KONGRESİ , Antalya, Turkey, 11 - 15 May 2016, pp.264-265

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.264-265
  • Dokuz Eylül University Affiliated: No

Abstract

Primer aldosteronizm; sürrenal korteksten fazlamiktarda aldosteronun sentez ve salınımının olduğu bir sendromdur. Primer aldosteronizme en sık neden olan adrenokortikal adenom, Conn sendromu olarak da bilinir. Primer hiperaldosteronizm hipertansif hastalarda %3,3- 10 oranında görülür ve sekonder hipertansiyonun en sık karşılaşılan nedenidir. Primer aldosteronizmin bulguları hipertansiyon,hipokalemi, hipernatremi ve metabolik alkalozdur. Klasik bir bulgu olan hipertansiyon genellikle antihipertansif tedaviye dirençlidir. Ancak bazı primer aldosteronizm olguları normotansif olabilir. Olgu sunumumuzda rutin tetkikleri sırasında hipokalemi ile tanı alan normotansif primer hiperaldostorinizm olgusu sunulmuştur.