Türkiye Selçukluları Dönemine Ait İki Askerî Istılah Leşker i Kadîm ve Leşker i Hadîs Tabirleri Üzerine


Creative Commons License

Göksu E.

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, no.14, pp.137-147, 2011 (Peer-Reviewed Journal)