Keratokonjunktivitisli Kedilerden Bakteriyel Patojenlerin İdentifikasyonu ve Antimikrobiyal Duyarlılıklarının Belirlenmesi


Özavcı V.

9. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi (UBCAK), Elazığ, Turkey, 3 - 05 August 2022, pp.233-234

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Elazığ
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.233-234
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Keratokonjunktivitis görülen kedilerde bakteriyel patojenler sıklıkla görülmektedir. Bu çalışmanın amacı pürülan inflamasyon ve konjunktival hiperemi gösteren 20 hasta kedi ile semptomsuz 5 sağlıklı kedinin konjunktival florasından bakteriyel patojenlerin identifikasyonunu gerçekleştirmek ve izolatların antimikrobiyal duyarlılıklarını belirlemektir. Kedilerin konjunktival kesesinden svap örnekleri alındı ve %5 kanlı agar üzerine inoküle edildi. Aerobik ve mikroaerofilik (%7 CO2) ortamda 24-48 saat 37°C'de inkübe edildi. Konjunktivitisli kedi svap örneklerinden en sık Koagulaz Negatif Staphylococcus (%22,5), Moraxella sp. (%20) ve Streptococcus sp. (%17,5) türleri, sağlıklı kedi svap örneklerinden ise Klebsiella sp. ve Bacillus sp. (%23) türleri yüksek oranda izole edilmiştir. İzolatlarda gentamisin, basitrasin, amoksisilin klavulanik asit (%75) ile siprofloksasin'e (%65) duyarlılık, streptomisin (%48), penicillin G (%53) ve tetrasiklin'e (%42) ise dirençlilik tespit edildi. Kedilerin keratokonjunktivitis infeksiyonlarında mikrobiyal patojen çeşitliliğinin tanı'da dikkate alınması ve hastalık tedavisi için antimikrobiyallerin akıllıca seçilmesi faydalı olacaktır.