Turkish Version of the Childbirth Attitudes Questionnaire


Creative Commons License

Dönmez S., Dağ H., Çelik N., Yeniel A. Ö., Kavlak O.

TURKIYE KLINIKLERI JINEKOLOJI OBSTETRIK, vol.24, no.4, pp.212-218, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 24 Issue: 4
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: TURKIYE KLINIKLERI JINEKOLOJI OBSTETRIK
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.212-218
  • Dokuz Eylül University Affiliated: No

Abstract

Objective: The purpose of this study to make validity and reliability of Turkish language version of Childbirth Attitudes Questionnaire (CAQ). Material and Methods: This study performed in Ege University Hospital with 160 primiparous pregnant women, in their 28 to 40th weeks, selected by simple random method between 01.05-01.08.2012. Individual Data Collection Form and CAQ were used and in validity of scale, language and content validiy is performed. For counseling of the experts Content Validity Index was used. In data analyzing; Gutmann, Split-Half and Spearman-Brown, Cronbach's alpha reliability coefficient and Pearson product-moment correlation coefficient (PMCC) were used. Results: Kendall's W of CAQ was determined as 0.26 and statistically significant (x1: 32.020±15, p<0.005). CAQ's two half coleration coefficient 0.69, Gutmann Split-Half 0.81, equal two half Spearman-Brown 0.82, cronbach's alpha values of first half of the scale consists of first eight items and second half of the scale consists of last eight items as 0.82 and 0.63 were calculated respectively. The Cronbach Alpha coefficient reliability of CAQ was determined as 0.82 and PMCC were calculated as 0.96 for the scale items. By this way, one by one, consistency of all the items with whole scale was found. To determine test-retest reliability and Pearson's correlation analysis were performed between the CAQ mean scores of first and the second application. Correlation coefficient was found as 0.96 and statistically significant between first and second application (r=0.96, p<0.001). Conclusion: CAQ is found valid and reliable for primipara, between 28 to 40th gestational week women and non-high-risk pregnancies in Turkish society. Through this study, health care providers will be able to identify childbirth attitudes of pregnant women before the birth and could change their attitudes towards birth and make them able to cope with their fears.

ÖZET
Amaç: Çalışmamız, Doğum Tutum Ölçeği'nin Türk toplumu için geçerlilik ve güvenilirlik çalışmasını yapmak amacıyla planlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Araştırma, 01.05-01.08.2012 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Hastanesi'nde 28-40. haftalar arasında 160 primipar gebe ile metodolojik olarak yapılmıştır. ''Birey Tanılama Formu'' ve ''Doğum Tutum Ölçeği'' kullanılmış, geçerliliğinin belirlenmesinde dil ve içerik geçerliliği yapılmıştır. Uzman görüşü için Content Validity Index kullanılmıştır. Verilerin analizinde; Gutmann, Split-Half ve Spearman-Brown ve Cronbach Alfa güvenilirlik katsayıları, Pearson Momentler Çarpımı katsayısı kullanılmıştır. Bulgular: Ölçeğin kendal uyuşum katsayısı W: 0,26 olup, korelasyon testi sonucu uzmanların görüşleri arasındaki uyuşum istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (x1: 32,020±15, p<0,005). Ölçeğin iki yarı arasındaki kolerasyon katsayısı 0,69, Gutmann Split-Half güvenilirlik katsayısı 0,81, eşit iki yarı Spearman-Brown güvenilirlik katsayısı 0,82, ilk sekiz maddelik birinci yarı Cronbach Alfa değeri 0,82 ve son sekiz maddelik ikinci yarı Cronbach Alfa değeri 0,63 olarak hesaplanmıştır. Doğum tutum ölçeğinin Cronbach Alfa değeri 0,82 bulunmuş olup, ölçek maddeleri için Pearson momentler çarpımı kolerasyon katsayısı hesaplanmıştır. Test tekrar test güvenirliğini belirlemek amacıyla birinci ve ikinci uygulama doğum tutum puan ortalamaları arasında Pearson korelasyon analizi yapılmıştır. Birinci ile ikinci uygulama arasında kolerasyon katsayısı 0,96 olarak saptanmış olup, istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r=0,96, p<0,001). Sonuç: Doğum tutum ölçeği, primipar, yüksek riskli gebeliği olmayan ve 28-40. haftalar arasındaki gebeler için Türk toplumunda geçerli ve güvenilirdir. Bu çalışma sayesinde sağlık çalışanları gebelerin doğum tutumlarını doğum öncesinde belirleyebilecek ve bireye özgü oluşan bu korkulara zamanında girişimde bulunularak kadınların korkuları ile baş etmelerini sağlayabilecektir.