A New Approach for Acceptance of Critical Gap at Unsignalized Intersections


Hızarcı S., Tanyel S., Dündar S., Gökaşar I., Şengöz B., Topal A.

TEKNIK DERGI/TECHNICAL JOURNAL OF TURKISH CHAMBER OF CIVIL ENGINEERS, vol.34, no.4, pp.105-132, 2023 (Scopus)

Abstract

Within the scope of this study, it is aimed to develop relations for different maneuvers by using the data collected from four different unsignalized intersections in İzmir. In the study, it is observed that the critical gap acceptance value varies significantly under main arterials involving low volumes of traffic; however, when the highway traffic flow reaches high values, drivers accept shorter gaps. In determining the gap acceptance value it is observed the maneuver of the driver trying to find an appropriate gap at the intersection is more effective than the maneuver of the driver entering the intersection. Another output of the study is that driver behaviors are more effective, especially at main arterials having low traffic flow, and it is determined that the actual values observed in the field can be achieved by adding behavioral differences to the investigated models. 

Bu çalışma kapsamında İzmir’de yer alan 4 ışıksız kavşaktan toplanan verilerden yararlanarak, farklı manevralar için bağıntılar geliştirilmeye çalışılmıştır. Çalışmada, kritik aralık kabul değerinin, düşük ana yol hacim değerleri altında önemli oranda değişkenlik gösterdiği; ancak ana yol trafik akımı yüksek değerlere ulaştığında sürücülerin daha kısa aralıkları kabul ettikleri görülmüştür. Aralık kabul değerinin belirlenmesinde, kavşağa giriş yapacak sürücünün manevrasından daha çok; uygun aralık bulmaya çalıştığı manevranın daha etkin olduğu görülmüştür. Çalışmanın bir diğer çıktısı da, özellikle düşük ana yol trafik akımı etkisi altında sürücü davranışlarının daha etkili olduğu ve davranış farklılıklarının modele katılmasıyla sahada gözlemlenen değerlere daha sağlıklı biçimde ulaşılabileceği anlaşılmıştır.