Yirmi Birinci Yüzyılda Türk Bankacılık Sektörünün YapısalDeğişimi: 2004-2014 Dönemine Bir Bakış


Tükenmez N. M., Özdemir A.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.31, no.5, pp.1127-1148, 2017 (Peer-Reviewed Journal)