Sağlıklı kişilerde kavrama kuvveti ile öksürme kuvveti arasındaki ilişkinin incelenmesi


ÖZYÜREK S., AKTAR B.

Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, vol.5, no.1, pp.39-43, 2018 (Peer-Reviewed Journal)