Bulanık AHP Yaklaşımında Duyarlılık Analizleri: Yeni Bir Hammadde Tedarikçisinin Çözüme Eklenmesi


Özdağoğlu A.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.7, no.13, pp.51-72, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

ÖZET Matematiksel programlama ile çözülen örnek karar verme problemlerinde genellikle model katsayıları hazır olarak sunulur, ancak gerçek işletme problemlerinde bu değerlere ulaşmak kolay olmamakla beraber, karar vericiler bu katsayı ya da diğer model değerlerinin ne kadar hassas oldukları konusunda bilgi sahibi olmak isterler, bu anlamda duyarlılık analizleri yapılmaktadır. Klasik ve Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi genellikle, kalitatif olarak tanımlanabilen karar problemlerinde ve özellikle seçim problemlerinde sıklıkla tercih edilen matematik tabanlı bir yaklaşımdır. Alternatiflerin ikili karşılaştırılarak değerlendirilmesi sonucunda ağırlıklar elde edilerek öncelik sıralamasına ulaşılmakta olup, bu ağırlık değerlerinin yeni bir alternatif eklenmesi durumunda hangi aralık içinde kalacağı, başka bir deyişle duyarlılık sınırlarının ne olacağı, bu çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Örnek bir problem olarak bir işletmenin hammadde seçim problemi ele alınmış ve önerilen duyarlılık analizi yaklaşımı ayrıntılı olarak söz konusu problem üzerinde sunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi, Duyarlılık Analizleri, Seçim Kriterleri

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/199524