Hemşirelik öğrencileri için eğitici bir oyun: Postpartum bakım konulu kaçış oyununun tasarlanması ve değerlendirilmesi


Yağcan H., Özberk H., Parlas M., Bilgiç D., Aluş Tokat M.

SDÜTF 2. Sağlık Hizmetleri Sempozyumu, Isparta, Turkey, 05 September 2020, pp.106-107

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Isparta
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.106-107
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç:

Oyunlar, öğrencilerin motivasyonunu arttırmakta, bilgi ve becerilerin kazanılmasına ve değerlendirilmesine katkıda bulunmaktadır. Bu pilot çalışmanın amacı, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği intörn programında öğrenim gören hemşirelik öğrencileri için postpartum bakım temalı bir kaçış oyununun tasarlanması ve değerlendirilmesidir.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmaya 27 Aralık 2019 tarihinde bir üniversitenin Hemşirelik Fakültesinde eğitim görmekte ve Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği dersini almakta olan 34 intörn hemşirelik öğrencisinin tamamı katılmıştır. Öğrencilerden oyun öncesi sözlü ve yazılı onam alınmıştır. Kaçış odasının hazırlığı için fakültenin beceri laboratuvarı kadın manken, oyuncak bebek, kamera ve bilgisayar yerleştirilerek gerçek bir hasta odasına çevrilmiştir. Postpartum değerlendirmeyi amaçlayan, hasta öyküsünü yer aldığı ve oyunu başlatan yazılı vaka örneği odada yer alan perdeye asılmış, manken ve bebek üzerine ve oda içerisinde çeşitli yerlere vakayla ilgili ipuçları, puzzle ve odadan kaçmalarını sağlayacak anahtar gizlenmiştir. Öğrenciler 5’er kişilik gruplar halinde odaya alınmış, kamera kayıt sistemi başlatılarak kapı kilitlenmiştir. İpuçlarını izleyerek, doğru hemşirelik girişimlerini uygulayan öğrenciler son basamakta odanın anahtarını bulmuş ve odadan çıkmışlardır. Oyunu oynayan ve bekleyen gruplar ayrı sınıflarda bekletilmiş, öğrenciler arasında etkileşim olmamıştır. Her oyun bitiminde, araştırmacılar tarafından standart oda düzeni tekrar kurmuştur. Oyunu en kısa sürede ve eksiksiz tamamlayan grup oyunu kazanmış, kazanan öğrenciler oyun sonrası sembolik madalyalar ile ödüllendirilmiştir.

Bulgular:

Çalışmaya katılan 34 öğrencinin yaş ortalaması 22.3, cinsiyeti %94.1 kız ve gelir durumu %85.3 yeterlidir. Oyun süresi en az 9 dk 38 sn, en çok 18 dk 45 sn sürmüş olup ortalama süre 13 dk 21 sn’dir. Öğrenciler kaçış oyununu %91.2 eğlenceli ve heyecan verici, %64.7 rekabetli, %85.5 teorik dersleri pekiştirici, %82.4 hızlı karar vermeyi sağlayıcı, %88.2 el becerisini geliştirici, %85.3 problem çözme becerilerini geliştirici ve eleştirel düşünmeyi sağlayıcı, %91.2 ekip çalışmasına teşvik edici, %79.4 derse ilgi arttırıcı, %85.3 grup arası iletimimi arttırıcı, %82.4 oranında oyun süresini yeterli ve oyun kurallarını anlaşılır olarak değerlendirmişlerdir.

Sonuç:

Kaçış oyunu öğrencilerin derse ilişkin motivasyonlarını arttırma, teorik bilgileri, iletişim becerilerini, problem çözme ve eleştirel düşünme gibi özelliklerini olumlu yönde etkilemiştir. Kaçış oyununun daha büyük örneklem grubunda ve farklı lisans düzeyindeki öğrencilerde uygulanması önerilir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik öğrencileri, kaçış oyunu, postpartum bakım, yenilikçi yaklaşım.