Akademi Kurumsal Baskılar ve Bilgi Üretiminin Politikası


Creative Commons License

Alakavuklar O. N., Çakar U.

20. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, İzmir, Turkey, 24 - 26 May 2012, pp.56-60

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.56-60
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada, akademik başarı ölçütü olarak Türkiye’de kurumsallaşması istenilen uluslararası endekslerin varlığı bir sorunsal olarak ele alınmaktadır. Akademik yaşamda artık doğal kabul edilen bu süreci sorunsallaştırmanın mantığı, uluslararası endeksler üzerinden bilginin değerlendirilemeyeceği, endekslerin doğası gereği kısıtlayıcı olabileceği ve alternatif bakış açılarına izin vermeyeceği üzerine kuruludur. Bilgi üretmenin ve mümkün olduğunca dünyaya yeni bir şeyler sunmanın bir gereklilik olduğu akademi, matematiksel hesaplar çerçevesinde oluşan endekslerce şekillendirilirken bilim felsefesinin de ortaya koyduğu üzere aslında bilgi üretimi ve bilginin geçerliliğinin politik bir süreç olduğu dikkate alınmalıdır. Bu çalışmanın amacı, endeksleri sorgularken bilginin başarı kıstasları yerine entelektüel zenginlik ile ölçülebileceği ve tartışılabileceği bir akademik dünyayı alternatif olarak sunmaktır.
Anahtar Kelimeler: Akademi, Akademik Dergi Sıralamaları, Bilgi Üretimi, Eleştirel Yönetim Çalışmaları.
Keywords: Academy, Academic Journal Rankings, Knowledge Production, Critical Management Studies.