Ürün Pazarlamasında Doğrudan Pazarlama Anlayışının Gelişme Potansiyelini Etkileyen Değişkenler İzmir İlinde Yaşayan Tüketiciler Üzerinde Uygulama


GÜLMİRA N., ÖZDEMİR A.

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.9, no.1, 2007 (Peer-Reviewed Journal)