Elastik zemine yaslanan yüklü kazıkların analizi için bir yöntem ve uygulama


Çatal H. H.

İnşaat Mühendisleri Odası, İzmir Şubesi, Haber Bülteni, vol.7, pp.19-22, 1986 (Non Peer-Reviewed Journal)