İhvân-ı Safa’da Sembolik/Metaforik Dil Bağlamında Soyutun Somuta İndirgenmesi Problemi


SÜNTER E.

Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.22, pp.1-32, 2020 (Peer-Reviewed Journal)