COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNİN İNGİLİZCE VE TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ PSİKOLOJİK VE EĞİTİM YAŞAMLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ


Kumlu E., Külekçi G.

The Journal of Academic Social Science, no.138, pp.27-47, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Tarihsel bir perspektiften ele alındığında pandemi sonrası insan yaşamı geri 

dönülemez değişim ve dönüşümlere gebe kalmıştır. Bu dönüşüm sürecine en 

anlamlı örneklerden biri de Wuhan’da 2019 yılının sonunda ortaya çıkarak 

yaşamlarımıza dahil olan yeni bir tip koronavirüstür. Tüm dünyaya dalga dalga 

yayılan virüsün Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın olarak ilan edilmesi 

ile de sosyal yaşamda köklü değişiklikler meydana gelmiştir (WHO, 2020). Sosyal 

yaşamın en önemli dinamiklerinden biri olan eğitim de bu süreçten direkt olarak 

etkilenmiş ve çevrimiçi kavramı ile öğrenci ve eğitmenler için bambaşka bir süreç 

başlamıştır (UNESCO, 2020). Bu araştırmada Covid-19 pandemi sürecinde yüz 

yüze eğitime geçen İngilizce ve Türkçe öğretmen adaylarının pandemi koşulları 

sebebi ile yaşadığı eğitimsel ve psikolojik zorlukların nitel araştırma yöntemi ile 

incelenmesi amaçlanmıştır.Türkiye’nin batısında yer alan bir devlet üniversitesinde 

gerçekleştirilen çalışmada anlatı hikayesi deseni ile toplanan verilerin analiz 

sonucu göstermiştir ki araştırmanın çalışma gurubunu oluşturan 2. sınıf Türkçe ve 

İngilizce öğretmen adayları pandeminin eğitim ve psikolojik yaşamlarına etkileri 

konusunda benzer zorlukların altını çizmiştir. Çalışmanın ilk boyutu pandeminin 

öğretmen adaylarının psikolojik yaşamları üzerindeki etkileri iken çalışmanın 

ikinci boyutu eğitim yaşamları üzerindeki etkileridir. Psikolojik boyut; tükenmişlik 

hissi ana teması altında toplanırken kendini çöp gibi hissetme, kaygı bozukluğu ve 

yalnızlık hissi alt temaları çerçevesinde yapılandırılmıştır. Pandeminin eğitim 

boyutu ise çevrimiçi ve yüz yüze eğitim ana temaları çerçevesinde incelenmiş ve 

altı farklı alt tema olarak şekillenmiştir. Üç ana tema ve dokuz alt tema altında 

toplanan bulgular göstermektedir ki Covid-19 sürecinde her iki öğretmen adayı 

grup da psikolojik açıdan ciddi yıkımlar deneyimlemiş fakat yüz yüze eğitime 

geçiş ile yaşanan zorluklar olumlu bir gidişata evirilmiştir.