İZOLE KONVANSİYONEL KORONER ARTER BYPASS CERAHİSİNİN SONUÇLARINDA CİNSİYETİN ETKİSİ


ŞAHİN A., GÖKALP O., BAYRAK S., GÜRBÜZ A.

Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 11. TKDCD Ulusal katılımlı kongresi, Turkey, 27 - 31 October 2010

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Dokuz Eylül University Affiliated: No