Mesane kanseri ve kanser kök hücresinin rekürrens ile ilişkisi


Özcan Y., Çağlar F., ALTUN Z. S., AKTAŞ S.

Tepecik Eğit. ve Araşt. Hast. Dergisi, vol.26, no.3, pp.185-190, 2016 (Peer-Reviewed Journal)