Türkiye’de Yerel Yönetimlerde Yeniden Yapılanma Sorunu: Tarihsel Perspektiften Bir Değerlendirme


SAKAL M.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.5, no.1, pp.119-140, 2000 (Peer-Reviewed Journal)