İzmir'de yaşayan yaşlılarda demans sıklığı ve risk etmenleri


keskinoglu p., Yaka E., UÇKU Ş. R., Yener G. G., KURT P.

Türk Geriatri Dergisi, vol.16, no.2, pp.135-141, 2013 (SCI-Expanded) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 16 Issue: 2
  • Publication Date: 2013
  • Journal Name: Türk Geriatri Dergisi
  • Journal Indexes: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Social Sciences Citation Index (SSCI), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.135-141
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Introduction: The prevalence of dementia is increasing worldwide. The aim of this study was to determine the prevalence and risk factors of dementia among community-dwelling elderly population.Materials and Method: A cross-sectional study utilizing cluster sampling method was performed. Diagnosis of dementia was made clinically. The parameters effecting the presence of dementia were determined by Chi square test, ϕ coefficient and logistic regression model.Results: The mean age of the total 490 elderly subjects was 71.8. 34.7% of the elderly were illiterate and 12% were living alone. Prevalence of dementia was found to be 12.9%. According to logistic regression analysis with ϕ coefficient, advanced age and cerebrovascular disease increased the prevalence of dementia in the elderly people.Conclusion: Prevalence of dementia among community-dwelling elderly people is relatively high. We suggest that occurence of a high rate of dementia in the study population may be due to the cumulative effect of several unfavourable risk factors such as poor socioeconomic conditions and poor health status and low level of education.
Giriş: Demans sıklığı tüm dünyada artmaktadır. Araştırmanın amacı toplum içinde yaşayan yaşlılarda demans sıklığı ve risk faktörlerini saptamaktır.Gereç ve Yöntem: Kesitsel bir araştırma yapılmış ve yöntem olarak kümelenme yöntemi kullanılmıştır. Demans tanısı klinik olarak konulmuştur. Demans varlığını etkileyen etmenler Ki kare testi, ϕ katsayısı ve lojistik regresyon modeliyle çözümlenmiştir.Bulgular: Araştırmaya dahil edilen 490 yaşlının ortalama yaşı 71.8'dir. Yaşlıların %34.7'si oku-yazar değildir ve %12'si yalnız yaşamaktadır. Demans sıklığı %12.9 bulunmuştur. º katsayısı kullanarak yapılan logistik regresyon çözümlemesine göre ilerlemiş yaş ve serebrovasküler hastalıklar demans sıklığını artırmaktadır.Sonuç: Toplumda demans sıklığı yüksektir. Demans sıklığının yüksek olmasında olumsuz sosyoekonomik koşullar, kötü sağlık durumu ve düşük eğitim düzeyi gibi etmenlerin katkısı olduğunu düşünmekteyiz.