Tokat İli, Merkez, Yenitabakhane Mahallesinde (Haç Dağı / Kışla Mahallesi) Bulunan Seramikler ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı Olarak Tescil Edilmesine Dair Çalışmalar


Kılıç H.

III. Uluslararası Akdeniz’de Güzel Sanatlar Sempozyumu, Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2018, pp.449-456

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.449-456
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Tokat yaklaşık 6000 yıllık tarihi boyunca ticaret ve kültür merkezi olmuş, önemli bir Anadolu şehridir.

Tokat seramik tarihini ortaya çıkaran en önemli kazı ve ören yerleri olarak; Turhal-Ulutepe, Maşathöyük,

Horoztepe, Aktepe (Bolus) Höyük, Komana, Sebastopolis, Maşat Tepe, Boyunpınar ve Tokat Kalesi’ni

sayılabilir. Bu kazı ve ören yerlerinden çıkarılan birçok tarihi eserle birlikte, özellikle seramik eserler bölgenin

tarihine ışık tutmaktadır.

2012 yıllarında hem ziyaret hem de araştırma yapmak için gittiğim Tokat’ta, bu türden, ilin seramik

geçmişine ışık tutacağına inandığım bir bölge ile karşılaştım. Tokat’ın Yeni tabakhane Mahallesi (Haç Dağı /

Kışla Mahallesi) nde yol açma çalışmaları sırasında kepçe ve dozerlerin açtığı yerlerden çok sayıda sırlı, sırsız

seramik parçalarının ortaya çıktığı bilgisi yöre insanları tarafından verildi. Adı geçen bölgeye giderek yaptığım

yüzeysel araştırmalarda, Antik Dönem, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu düşündüğümüz

çok sayıda seramik parçaların yanı sıra seramik fırın kalıntısı izlerine ve fırın cüruflarına rastladım.

Tokat’ta Cumhuriyet Dönemi öncesine ait seramik üretimi yapıldığı konusunu ispatlayacak nitelikte

fırın ile ilgili bir veri bulunmazken, bu yerin Tokat’ta seramik üretiminin aslında tüm zamanlarda yapıldığını

gösterir tek ve önemli bir yer olabileceği düşünülerek bölgenin korumaya alınması ile ilgili bir dizi çalışmalar

yapılmıştır. Ankara - Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne durum

bilgisi rapor edilmiş ve uzun yazışmalar nihayetinde bu alan III. Derecede Arkeolojik Sit Alanı olarak kayıtlara

geçmiştir.