2002 Sonrası Dönemde Merkezi Yönetim Bütçe Açıkları ve Finansmanının Analizi


Demir N., Uysal Y.

Ege 7.th. International Conference On Social Sciences, İzmir, Turkey, 24 - 25 December 2022, vol.1, pp.477

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.477
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

ÖZET Türkiye ekonomisi oldukça zorlu bir süreçten geçmektedir. Yüksek enflasyon, yüksek cari açık, yetersiz TCMB döviz rezervleri, bozulan bütçe dengeleri ve hepsinin bir yansıması olarak daha da bozulan gelir dağılımı ile karşı karşıya kalınmıştır. Politik konjonktürün yükselmesi yani yakın zamanda genel seçimlerin yapılacak olması da bu sorunların kalıcı çözümüne yönelik sosyal maliyeti yüksek önlemlerin alınmasını güçleştirmektedir. Dolayısıyla Türkiye ekonomisini seçimler sonrasında oldukça zorlu bir sürecin beklendiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Diğer taraftan Türkiye için, özellikle 2000 sonrası dönemde, üçlü bir çıpadan bahsedildiği görülmüştür. Bunlar; IMF, AB ve Kamu dengelerinin sağlıklı nitelikte olmasıdır. Ancak geçen zaman içinde IMF ve AB çıpası devreden çıkmış, sürdürülebilir kamu dengeleri tek çıpa olarak kalmıştır. Dolayısıyla bu çıpanın işlevini sürdürebilmesi için kamu dengelerine her zamankinden daha fazla özen gösterilmesi gerekmektedir. Kamu dengelerinin en önemli göstergelerinin bütçe dengesi ve finansman ihtiyacı olduğundan hareketle hazırlanacak bu çalışmanın temel amacı; 2002 sonrası dönemde bütçe açıkları ve finansman yöntemlerinin gelişimi analiz etmek, bu dengelerin çıpa işlevini sürdürmeye devam edip etmeyeceğini değerlendirmektir. Bu amaç çerçevesinde öncelikle 2002 sonrası dönemde bütçe dengeleri ve bu dengedeki gelişmeleri etkileyen faktörler analiz edilecektir. Ardından Bütçe açıklarının finansmanında kullanılan yöntemlerin yani iç ve dış borçlanma ile özelleştirme gelirlerinin kullanım düzeyleri incelenecektir. Çalışmada son olarak bütçe açığı ve finansmanın sürdürülebilirliği ve dolayısıyla çıpa işlevini yerine getirip getiremeyeceği değerlendirilecektir. Anahtar Kelimeler: Bütçe Açıkları, Bütçe Dengesi, Kamu Dengesi, Kamu Finansmanı, Bütçe