Tesis Yeri Seçiminde Farklı Bir Yaklaşım: Bulanık Analitik Serim Süreci


Özdağoğlu A.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.22, no.1, pp.421-451, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Öz

Kuruluş yeri seçimi bir firma için en önemli kararlardan biridir. Yönetim kademesindeki kişiler seçim yaparken ister istemez birçok kriteri bir arada düşünmek durumundadır ve bu durum karmaşık, çok kriterli bir karar verme problemi olarak ortaya çıkar. Böylesi bir karar analitik olarak modellenebilir. Bu görüşe örnek oluşturmak amacıyla Sanek Unlu mamulller sanayi ticaret A.Ş.’de yönetim kademesinde bulunan kişilerle görüşmeler yapılarak tesis yeri seçim kriterlerinin ve bu kriterlerin önem düzeylerinin belirlenmesini amaçlayan bu çalışma ortaya konmuştur. Kriterlerin niteliksel, değişkenlerin sözel olması ve karşılıklı etkileşim bulunması bu özelliklere hitap eden Bulanık Analitik Serim Süreci (Bulanık ASS) yönteminin kullanılabileceğini göstermektedir. Bu çalışmada Bulanık ASS’ye uygun olarak un seçim kriterleri belirlenip seviyelendirilmiş ve sürecin hesaplanmasıyla her bir kriter için önem düzeyi bulunduktan sonra 4 alternatif kuruluş yeri karşılaştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler

Bulanık Analitik Serim SüreciSeçim Kriterleri

https://dergipark.org.tr/tr/pub/atauniiibd/issue/2693/35453