Chaos Theory and Example of Its Use in Nursing: Bypass Surgery


SAMUR M., İNTEPELER Ş.

Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, vol.3, no.3, pp.169-173, 2016 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 3 Issue: 3
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.169-173
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

The chaos theory which tries to explain, and interpret nature events with physical, chemical and mathematic tests was firstly proposed in the natural sciences. Since healthcare systems are complex in terms of patients, workers, illnesses, work environments and requires high technologies, they create an application area for the chaos theory. Chaos theory is used to root causes for change, especially in explaining the behavior of complex systems. Since nursing practice involves complex and dynamic processes, chaos theory can be used in the planning of nursing applications. This article aims to explain, and discuss the chaos theory by questioning its usability, and facilitate understanding of this theory by its materialization with an example
Doğadaki olayları fizik, kimya ve matematiksel deneylerle açıklamaya çalışan ve yorumlayan kaos teorisi ilk olarak doğa bilimlerinde ortaya çıkmıştır. Sağlık sistemlerinin hasta, sağlık çalışanları, hastane ortamı açısından karmaşık olması ve ileri teknoloji gerektirmesi kaos teorisine uygulama alanı sunmaktadır. Özellikle karmaşık sistemlerdeki davranışların açıklanmasında, değişimin kaynağına inilmesinde kaos teorisi kullanılmaktadır. Hemşirelik uygulamaları karmaşık ve dinamik süreçleri içerdiğinden, bu teori hemşirelik uygulamalarının planlanmasında da kullanılabilir. Bu makalenin amacı, kaos teorisini açıklayarak kullanılabilirliğini sorgulamak, tartışmak ve bir örnek üzerinden kaosu somutlaştırarak teorinin anlaşılmasını kolaylaştırmaktır