The investigation of the visual and auditory reaction times of 14-16 years old aged tennis and voleyball players


GÜNAY E., çelik a., Aksu F., ÇOKSEVİM B.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.25, no.2, pp.63-67, 2011 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Objective: At this study, it was aimed to investigate the visual and auditory reaction times of 14-16 years old aged tenis and voleyball players. Material and method: For this study, 12 tennis and 12 voleyball player totally 24 healthy right handed athletes were voluntarily participated. Age, height, weight, body mass index, visual and auditory reaction time parameters were measured. Measurements were done by researcher in laboratory area. Data were recorded on computer environment by using a program called SPSS 15.0. For statistical analysis of Mann Whitney U-test was performed. Results: No meaningful differences were found with height, weight, body mass index, the visual and auditory reaction time parameters (p<0.05). Conclusion: At the end of the study, it was thought that there are some similarties between the visual and auditory reaction times of tennis and voleyball players and it was also thought that this similarity result from the need of quick response to fast stimuli.
Amaç: Bu çalışmada 14 – 16 yaş voleybol ve tenis oyuncularının görsel ve işitsel reaksiyon zamanlarının incelenmesi amaçlandı. Gereç ve yöntem: Çalışmaya sağ eli dominant 12 voleybol ve 12 tenis oyuncusu toplam 24 sağlıklı erkek sporcu gönüllü olarak katıldı. Gönüllülerin yaş, boy uzunluğu, vücut ağırlığı, beden kütle indeksleri, görsel ve işitsel reaksiyon zamanları ölçüldü. Ölçümler laboratuvar ortamında araştırmacılar tarafından gerçekleştirildi. Elde edilen verilerin istatistiki analizi bilgisayar ortamında SPSS 15.0 programında Mann Whitney U-testi kullanılarak değerlendirildi. Bulgular: İstatistiksel değerlendirme sonucunda; boy uzunluğu, vücut ağırlığı, BKİ, görsel ve işitsel reaksiyonlarında istatistiksel olarak anlamlılık bulunmadı (p<0,05). Sonuç: Çalışma sonucunda voleybol ve tenis oyuncularının görsel ve işitsel reaksiyon zamanlarında benzerlik olduğu ve bu benzerliğin her iki branşın içeriğinde bulunan hızlı uyaranlara çabuk cevap oluşturma gerekliliğinden kaynaklandığı düşünüldü.