Atatürk'ün Gençliğe Verdiği Önem ve Cumhuriyetin Gençliğe Emaneti


Creative Commons License

Karaman Z. T.

Atatürk için seri konferanslar dizisi Ege Üniversitesi İktisat Fakültesi ve Aliağa İzmir Rafinerisi Bölge Müdürlüğü etkinlikleri , vol.1, no.1, pp.1-9, 1981 (Non Peer-Reviewed Journal)

Abstract

" Ey yükselen yeni nesil !  istikbâl sizindir. Cumhuriyeti biz tesis ettik, onu i'lâ ve idame (yükseltecek ve devam )ettirecek sizsiniz."

 

Atatürk'ün gençlik üzerinde ne derece önemli durduğu bizzat gençliğe hitabesinde görülür. O'nun her zaman gençlikten beklediği görev,

 "Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmek" için farkındalık içinde bulunması, Cumhuriyeti yıkmak isteyecek iç ve dış düşmanlara karşı "vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin" hitabına uygun olarak hareket etmesidir. Bayrağa, İstiklâl Marşına, millî ve manevî değerlere, ülkenin bölünmezliğine karşı gençlik tabii ki duyarlı olacaktır. Yıkıcı ve bölücü ideolojilere karşı "nemelazımcı" veya “sinmiş” bir tutum içinde olmayacaktır. Hatta,  Türkiye Cumhuriyeti devletini yok etmeyi amaçlayan iç ve dış düşmanlara karşı "ülkede iktidara sahip olanlar gaflet ve delâlet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini müstevlilerin ( istila edenler) siyasî emelleriyle tevhid edebilirler" sözleriyle Dünyada, çıkar ilişkilerinin yapılandırdığı sürekli bir siyasi uluslararası uzlaşma olamayacağını öngörerek,  iktidar sahiplerinin yaptırım kullanma gücünü ele geçirip, ülkenin ve milletin aleyhine davranış içine girebileceklerinin de olabilirliğini ve bu yöndeki gelişimlerin farkında olmalarını Atatürk, gençlikten beklemektedir. Bu tabiki de düşünme gücü gerektirmektedir. Tam da bu noktada, Atatürk’ün sözlerinin bugün içindeki anlamlandırılabilme kabiliyetinin nasıl oluşacağına ilişkin bir değerlendirme yapılacaktır.