Health status assessment elderly residents in nursing home and elderly people living at home


Ellidokuz H., Uçku Ş. R., Ellidokuz E. B., Aydın Y., Beştepe G.

Sağlık ve Toplum, vol.15, no.2, pp.40-44, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 15 Issue: 2
  • Publication Date: 2005
  • Journal Name: Sağlık ve Toplum
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.40-44
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Bu kesitsel çalışma, Afyon'un Çay ilçesinde huzurevinde yaşayan yaşlılar ile aynı ilçede evde yaşayan yaşlıların sağlık durumlarını karşılaştırılmak amacıyla yapılmıştır. Araştırmada çalışma grubunu ilçedeki huzurevinde yaşayan 65 yaş ve üzerindeki 54 yaşlı ile bu yaşlılarla yaş,cinsiyet, öğrenim durumu,medeni durum açısından birebir eşleştirilmiş kendi evinde yaşayan 54 yaşlı oluşturmuştur. Kurumda ve toplumda yaşayan yaşlılar sosyoekonomik özellikler, hekim tarafından tanı konmuş düzenli tedavi gerektiren hastalık varlığı, son bir hafta içinde günlük yaşamını etkileyen bir sağlık sorunu olup olmaması, günlük kullandığı ilaç sayısı, temel günlük yaşam aktivitelerindeki yeterlilik durumu ve sağlık durumu algısı açından karşılaştırılmışım Hazırlanan anket formu yüzyüze görüşme ile doldurulmuş; istatistik değerlendirmede bağımlı gruplarda t testi ve McNemar testi kullanılmıştır. Birebir eşleştirilen yaşlıların yaklaşık yarısı 65- 74 yaş grubunda. % 55.6'sı erkek, üçte biri diplomalı ve % 5.6'sı evlidir. Kurum yaşlılarının iyi sağlık algısı evdekilerden daha düşük, düzenli tedavi gerektiren hastalık varlığı ise daha azdır. İki grubun günlük kullandıkları ilaç sayısında ise çok anlamlı düzeyde fark vardır, evde yaşayanlar kurumda yaşayanlardan daha fazla ilaç kullanmaktadır. Günlük yaşam aktivitelerini yapabilme durumu açısından ise her iki grup arasında farklılık gözlenmemiştir. Sonuç olarak iki grubun sağlık durumları arasında bazı farklar olmasına rağmen, en önemli fark ilaç kullammındadır.