Karar Verme Stratejilerinin Öğrencilerin İşletme Seçimi Üzerindeki Etkisi


KOZAK M., COŞAR Y.

Balıkesir Üniversitesi, Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.23, pp.341-349, 2014 (Peer-Reviewed Journal)